0 Kč

Projekce, montáž a údržba elektrické požární signalizace

Naše společnost se mimo jiné zabývá také instalacemi elektrické požární signalizace (EPS) do administrativních budov, hotelů, průmyslových závodů, bank, obchodních domů, státních institucí, obchodů, skladů, rodinných domků a dalších objektů dle potřeb zákazníka.
Podle požadavků zákazníka volíme nejvhodnější variantu řešení.

Při návrhu i montážích se naše firma řídí dle platných ČSN EN, podkladů PBŘ, podkladů výrobce, doporučením pojišťoven, vlastními zkušenostmi a požadavků zákazníka. A to nejen při výběru prvků systému, ale také ve způsobu rozmístění zařízení a provedení instalace.

Veškeré zařízení dodávané naší firmou je homologováno a schváleno pro použití v ČR.

Standardně dodáváme systémy výrobců:  ESSER,SIEMENS, .

Provádíme :

  • projekci EPS
  • montáž EPS
  • servis a pravidelné kontroly EPS

 

Informace o EPS:
Jako vstupní prvky se používají samočinné a tlačítkové hlásiče propojené do hvězdicové nebo kruhové sítě vodičů. Logický výsledek procesu vyhodnocení požáru se předá pomocí vhodných výstupních prvků formou výstrahy do místa trvalé obsluhy a tím dojde k včasnému zásahu a ke značnému omezení vzniklých škod. Jako pomocné prvky se používají obvykle sirény, blikající světla, přídržné magnety dveří a napojení na stabilní hasicí zařízení pro okamžité zahájení hašení.

Pomocí modulární konstrukce je možné sestavit značné množství konfigurací. Zákazník obdrží zařízení, které odpovídá jeho požadavkům.