0 Kč

Nabízime Vám dodání a montáž rekuperačních jednotek FUTURA od Českého výrobce.

Správné řešení pro Váš nový domov

Současné novostavby s kvalitně izolovaným obvodovým pláštěm se velmi často potýkají s nadměrnou vlhkostí interiéru, která je
způsobena nedostatečným větráním. A právě přílišná vlhkost může negativně ovlivnit nejen stavbu samotnou, ale především Vaše
zdraví a vitalitu. Optimálním řešením je řízené větrání s rekuperací.
Rekuperační jednotka zabezpečí přirozené větrání Vašeho nového domova; nízkoenergetická novostavba sama o sobě si s větráním
neporadí. Při řízeném větrání s rekuperací jde o kontinuální výměnu opotřebovaného vzduchu zevnitř za čerstvý a čistý vzduch
zvenku. Přiváděný vzduch získává od vzduchu odváděného převážnou část jeho tepla, je tedy tepelně optimalizován a díky použité
filtraci také zbaven prachu, pylu a alergenů. Jednoduše všeho, co byste při větrání okny rádi nechali venku.
Větrání obytného prostoru probíhá se zavřenými okny. Otevřít si je samozřejmě můžete, kdykoliv chcete, ale v období, kdy je žádoucí
udržovat tepelnou energii uvnitř domu a okna neotvírat, tuto potřebu mít nebudete, a to díky kontinuální výměně vzduchu. Výkon
rekuperační jednotky se automaticky přizpůsobí Vašim požadavkům na kvalitu vnitřního prostředí, a to na základě informací z čidel
CO2
. Analogie s plícemi není náhodná; rekuperační jednotka tvoří skutečné plíce Vašeho domova. A stejně tak i pracuje.
Přirozeně zabezpečuje větrání, abyste vždy dýchali čerstvý vzduch.
Na trhu existuje mnoho kvalitních rekuperačních jednotek a Vy máte možnost porovnat je navzájem. Nemáme přehnaná tvrzení,
ani jsme nevymysleli perpetuum mobile. Pouze dokonale využíváme zákonů fyziky. A právě díky tomu naše rekuperační jednotka
Futura v několika oblastech výrazně vyčnívá nad ostatními.